CN
EN

产品展示

ABB AF系列通用型接触器 AF30-30-00-11*24-60V AC/DC;101

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF09-30-10*100-250VAC/DC;101093

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF09-30-10*24-60VAC/DC;10136666

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF09Z-30-01*20-60VDC;10109306

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF09-30-22-11*24-60V AC/DC;1013

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF09Z-30-10*20-60VDC;10109305

详细信息

ABB AF系列通用型接触器 AF50-40-00*20-60V AC/DC ;10103

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF12-30-01*100-250VAC/DC;101085

详细信息

ABB AF系列通用型接触器 AF75-30-00*100-250V AC/DC;1010

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF16-30-10*100-250VAC/DC;101093

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS09-30-01-23*110V50/60HZ;1008

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF26-30-00*100-250VAC/DC;101093

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS09-30-10-20*24V 50/60Hz;1008

详细信息

ABB AF系列通用型接触器AF38-30-00*100-250VAC/DC;101093

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS09-30-10-25*220V50/60HZ;1008

详细信息

ABB A系列通用型接触器A320-30-11*110VAC ( I-R) 60Hz ;6

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS12-30-10-13*380V60Hz;1008423

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS12-30-10-25*220V50/60HZ;1008

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS16-30-01-23*110V50/60HZ;1008

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS16-30-01-25*220V50/60HZ;1008

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 AS16-30-10-23*110V50/60HZ;1008

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 ASL09-30-01-81*24V DC;10083438

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 ASL09-30-01-88*220V DC;1008344

详细信息

ABB AS系列通用型接触器 ASL09-30-10-81*24V DC;10083442

详细信息